เช็คให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนซื้อบ้าน

  คำนวณว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะจะบอกถึงราคาบ้านที่ควรจะมองหา ทำให้ทราบได้ว่าจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนดังนี้ 1.ขอรายละเอียดการขอสินเชื่อจากธนาคาร 2.เปรียบเทียบข้อเสนอแต่ละธนาคาร 3.กำหนดงบประมาณในการซื้อบ้าน และการตกแต่งบ้าน 4.คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน และ จำนวนปีที่ต้องผ่อน 5.คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดลบภาระหนี้อื่นๆ จะได้ยอดที่เหลือไว้ชำระผ่อนบ้าน ปิดหนี้เดิมก่อนกู้หนี้ใหม่ ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อซื้อบ้าน แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ควรไปศึกษารายละเอียดมาก่อน เพื่อเปรียบเทียบธนาคารที่เงื่อนไขที่ต้องปิดก่อนจะไปขอกู้สินเชื่อ 1.ตรวจสอบวงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยธนาคารจะให้กู้เพียง 80-90% ของราคาประเมิน 2.ทำตัวเลขบัญชีให้เลขสวย โดยรักษายอดรายรับรายจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน 3.ตรวจการจ่ายหนี้อื่นๆ และบัตรเครดิตว่าจ่ายตรงตามเวลาทุกงวด 4.ตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยการขอจากธนาคารที่ขอสินเชื่อก่อนยื่นกู้ 5.หากมีหนี้สินค้างอยู่ ชำระเสียให้หมด 6.ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ ลดการสร้างหนี้อื่นๆ 7.หาคนค้ำ หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่เหมาะสมกับวงเงินที่กู้ 8.ประเมินภาระหนี้ทั้งหมดเพื่อเอาไปลบกับความสามารถในการชำระหนี้   เลือกบ้านที่ใช่ สำหรับคุณ ควรพิจารณาบ้านให้รอบคอบ ที่ตรงใจและตอบสนองไลฟ์สไตล์มากที่สุด 1.เลือกรูปแบบบ้านที่สนใจ เช่น บ้านเดี่ยวสองชั้น ทาวน์โฮม หรือ คอนโด 2.ศึกษารายละเอียดของบ้าน เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนห้อง เป็นต้น 3.สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ 4.ศึกษาราคาประเมินที่ดิน และ ประเมินอสังหาริมทรัพย์ หากต้องการซื้อเพื่อลงทุน   เตรียมเอกสารการขอกู้ เตรียมตัวสำหรับการยื่นเอกสารในการขอกู้ ซึ่งจะระบุตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 3.รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน 5.หนังสือรับรองเงินเดือน 6.เอกสารประกอบจากรับเงินจากบริษัทที่ไปรับจ้าง (รับจ้างอิสระ) 7.เอกสารประกอบวิชาชีพ (รับจ้างอิสระ) 8.สำเนาทะเบียนสมรส 9.สำเนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ   Cr. https://www.mk.co.th/ครอบครัวมั่นคง/โนว์ฮาว/content/1022/

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.