อาชีพอิสระเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมของคนที่ต้องการรายได้มากกว่าเงินเดือน หรือต้องการเวลาที่ยืดหยุ่นกว่าการทำงานประจำ ซึ่งให้อิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า แต่เมื่อไรที่อาชีพอิสระคิดจะกู้ซื้อบ้าน ก็มักจะพบกับปัญหาขอสินเชื่อไม่ผ่านจากสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยข้อแนะนำดี ๆ ที่จะช่วยให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านผ่านง่ายกว่าเดิม

เหตุใดอาชีพอิสระจึงกู้ซื้อบ้านยาก

หากจะถามว่า อาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านได้ไหม คำตอบก็คือ กู้ได้ แต่จะยากกว่าคนทำงานประจำ เพราะธนาคารมองว่า อาชีพอิสระนั้นไม่มั่นคง มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ชัดเจน ความเชื่อมั่นจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำจนยากที่ธนาคารจะยอมรับความเสี่ยงได้ แม้อาชีพอิสระจะขอกู้ซื้อบ้านด้วยรายได้หลักแสน แต่ถ้าหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ การกู้ซื้อบ้านก็อาจไม่ผ่านได้เหมือนกัน

อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านโดยต้องมีรายได้และเงินออมในบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ

อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านโดยต้องมีรายได้และเงินออมในบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ

วิธีช่วยให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านง่ายขึ้น

หลักฐานการทำงานต้องชัด

หลักฐานการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อของอาชีพอิสระ ซึ่งมีหลายอย่างที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพของตนเองได้ โดยขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ สัญญาจ้างงาน ผลงานที่ผ่านมา หรือเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจการค้า เป็นต้น

ยื่นภาษีอย่างถูกต้อง

การยื่นภาษีอย่างถูกต้องนั้นเป็นหลักฐานรายได้ที่ชัดเจนที่สุดของอาชีพอิสระที่คิดจะกู้ซื้อบ้าน โดยมีเอกสารสำคัญสำหรับยื่นภาษีคือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ซึ่งเป็นเอกสารที่อาชีพอิสระต้องได้รับจากผู้ว่าจ้างทุกครั้งเมื่อมีการรับเงินค่าจ้าง และต้องเก็บไว้ทุกฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันรายได้กับธนาคาร

ส่วนอาชีพอิสระต้องยื่นภาษีแบบไหน ก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงยื่นภาษีผ่านแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป (ภ.ง.ด. 90) โดยรายได้ของอาชีพอิสระส่วนใหญ่จะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ยกเว้นรายได้จากวิชาชีพอิสระตามกฎหมาย จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) และทั้งนี้ รายได้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับรายได้ที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มีการเดินบัญชีธนาคาร

อาชีพอิสระควรเดินบัญชีรายได้ผ่านธนาคาร เพราะจะทำให้ธนาคารตรวจสอบรายการเงินเข้าออกย้อนหลังได้ง่ายกว่าการรับค่าจ้างด้วยเงินสด และรายได้ในบัญชีเงินฝากยังช่วยยืนยันความถูกต้องของรายได้ที่ผู้กู้แจ้งในเอกสารสมัครขอสินเชื่อ โดยธนาคารจะตรวจสอบรายการเดินบัญชีของอาชีพอิสระย้อนหลังถึง 1 ปีเลยทีเดียว

ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากการงานของอาชีพอิสระมีความไม่แน่นอน ธนาคารจึงต้องพิจารณาว่าอาชีพอิสระสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และมีเงินออมเป็นจำนวนเท่าไร หากมีการออมมากพอเป็นประจำ ประหนึ่งกำลังซ้อมผ่อนบ้านล่วงหน้า และมีเงินเก็บมากจนเพียงพอต่อการดาวน์บ้าน ก็จะทำให้อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

ประวัติทางการเงินต้องดี

อาชีพอิสระอาจกู้ซื้อบ้านผ่านง่ายขึ้น หากรู้จักใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธี ด้วยการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เช่น จ่ายเต็มทุกงวด ไม่ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือย และไม่มีประวัติการค้างชำระ ธนาคารก็จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายกว่าคนที่เคยทำประวัติเสียหรือไม่เคยมีประวัติทางการเงินมาก่อน

กู้ร่วมกับคนที่มีรายได้ประจำ

การกู้ซื้อบ้านร่วมกับคนที่มีรายได้ประจำนั้นเป็นความคิดที่ดี หากผู้กู้มีญาติพี่น้องหรือคู่สมรสที่ทำงานประจำและมีความคิดจะซื้อบ้านร่วมกันอยู่แล้ว และนอกจากจะทำให้กู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น การกู้ร่วมยังเพิ่มโอกาสให้วงเงินกู้สูงขึ้นด้วย แต่ใครจะเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากธนาคาร

วิธีคำนวณเงินกู้ซื้อบ้านของอาชีพอิสระ

รายได้ต่อเดือนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คำนวณวงเงินกู้และเงินผ่อนต่อเดือน แต่อาชีพอิสระมีรายได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน จึงต้องนำรายได้ทั้งปีที่มีการยื่นภาษีมาหาร 12 เพื่อคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เช่น รายได้ทั้งปีคือ 450,000 บาท ก็จะเฉลี่ยได้เดือนละ 37,500 บาท เพื่อคำนวณความสามารถในการผ่อนด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน แต่ทั้งนี้ ธนาคารจะยอมรับภาระในการผ่อนบ้านรวมกับหนี้สินอื่น ๆ ไม่เกิน 40% จากรายได้ต่อเดือนของผู้กู้เท่านั้น

แม้อาชีพอิสระจะกู้ซื้อบ้านได้ยากกว่าอาชีพที่ทำงานประจำ แต่ก็สามารถกู้ซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ไม่ยาก หากมีคุณสมบัติและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ธนาคารเชื่อว่าผู้กู้มีความเสี่ยงน้อย และสามารถผ่อนบ้านที่ต้องการซื้อด้วยรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเอง ยิ่งมีการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง ก็ถือว่ากู้ซื้อบ้านผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว

Cr. https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/อาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุย-22113

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.