วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566

 • 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์
 • 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

 • 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

 • 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566

 • 07.01-07.52 น. เป็นราชาฤกษ์
 • 09.49-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 11.34-12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

 • 09.31-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 11.16-12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 12.53-13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 14.35-15.23 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

 • 09.27-10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • 10.12-11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • 11.53-12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • 13.10-14.51 น. เป็นราชาฤกษ์

ขอบคุณข้อมูล https://www.ofm.co.th/blog/new-home-auspicious-2566/

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

  ©Rattanasup 2023. All rights reserved.