ตลอดปี 2566 นี้ มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลอยู่หลายวัน สามารถทำได้ทั้งย้ายเข้าบ้านใหม่ ลงเสาเอก ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ และเปิดกิจการใหม่ต่างๆ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สามารถทำได้ทั้งฤกษ์สะดวกของเจ้าของบ้านและฤกษ์มงคลที่ทางโหราศาสตร์ว่าเป็นวันดีที่จะเสริมสิริมงคลให้กับทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย

วันฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2566

1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 07.08 – 08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 08.58 – 09.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.55 – 13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.49 – 15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

เวลา 06.51 – 07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.39 – 13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.29 – 15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

เวลา 06.08 – 07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.58 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.56 – 12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46 – 14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.36 – 16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.08 – 12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.02 – 13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.52 – 15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

Cr. https://landprothailand.com/th/thailand-auspicious-days/#ว-นฤกษ-ด-เด-อนต-ลาคม-2566-ฤกษ-ข-นบ-านใหม-เด-อนต-ลาคม-2566

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.