มหานครตรังวิลเลจ ส่งมอบข้าวกล่องจำนวน 200 กล่องให้โรงพยาบาลตรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามต่างๆ และบุคลาการทางแพทย์จังหวัดตรัง

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.