เรื่องที่ต้องรู้ก่อนการรีโนเวทบ้านเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หลายๆคนอาจจะกำลังมองหาซื้อบ้าน หรือ มีบ้านอยู่แล้วแต่อยากจะทำบ้านให้เหมือนใหม่อาจมี ไอเดียปรับเปลี่ยน ดัดแปลงบางส่วนของบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย สำหรับการใช้งานที่ตอบโจทย์มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการจัดสรรส่วนใหญ่จะออกแบบตัวบ้านให้สอดคล้องกับเนื้อที่ดิน มีสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ และ เสาเข็มส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ก็เป็นขนาดที่รองรับบ้านตามแบบที่ออกแบบไว้ หากเจ้าของบ้านต้องการจะรีโนเวทบ้านเสียใหม่ ก็ต้องขออนุญาตกับทางสำหนักงานเขตให้เรียบร้อยก่อนแต่จะมีการต่อเติมบ้านบางประเภทที่อาจเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องไปขออนุญาตกับสำนักงานเขต ซึ่งเราจะมาดูกัน

รีโนเวทบ้านแบบใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

โดยพื้นฐานแล้วนั้นการรีโนเวทบ้านจำเป็นจะต้องขออนุญาตการรีโนเวทต่อสำนักงานเขตนั้นๆก่อนการเริ่มงานแต่จะมีขั้นตอนที่ง่ายนิดเดียวหากการรีโนเวทบ้านนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างเลย จึงแบ่งการขออนุญาตการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.การรีโนเวทบ้านที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร

โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการการรีโนเวทความสวยงามทั่วไป เช่น การก่อผนังฉาบปูน ทาสี เปลี่ยนประตูหน้าต่างทั่วไป การรีโนเวทบ้านลักษณะนี้ตามหลักก็ต้องไปเขียนใบขอตกแต่งต่อเติมที่เขต หรือ เทศบาล (แต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ไปขอกัน) อาจจะไม่ต้องขอก็ได้ การขออนุญาตนั้นก็แค่ไปเขียนใบคำขอ และ ใส่รายละเอียดการตกแต่งลงไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ นำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพียงเท่านี้ก็สามารถกลับมารีโนเวทบ้านได้อย่างสบายใจ แต่หากไม่ได้ขอ หากเกิดการร้องเรียนจากบ้านข้างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง ความสะอาดหรืออื่นๆ ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้ในอนาคต การรีโนเวทที่ไม่ต้องขออนุญาตเช่น

1.1 การเพิ่ม หรือ ลด เนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และ ไม่มีการเพิ่ม หรือลด จำนวนเสา หรือ คาน ซึ่งหมายความว่า ถ้าเกินกว่า 5 ตารางเมตร ก็ต้องขออนุญาตตามระเบียบ

1.2 การเพิ่ม หรือ ลด เนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และ ไม่มีการเพิ่ม หรือ ลดจำนวนเสา หรือ คาน หมายความว่า ถ้าเกินกว่า 5 ตารางเมตร ก็ต้องขออนุญาต

1.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และ ชนิดเดียวกับของเดิม ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นวัสดุที่แตกต่างจากเดิม ก็ต้องขออนุญาต

1.4 การรีโนเวทบ้านส่วนใดๆ ภายในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือ วัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ภายในบ้านด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม หรือ เพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม ต้องขออนุญาต

1.5 การเปลี่ยนแปลงบ้าน ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใด ๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร และ ไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างอาคารเดิม ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ในบ้านด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม ต้องขออนุญาตตามระเบียบ

2.การรีโนเวทบ้านที่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร

การรีโนเวทบ้านประเภทนี้นั้นจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตโดยตรงต่อสำนักงานเขต เนื่องจากเพื่อป้องกันไม่ให้การรีโนเวทบ้าน และ ต่อเติมบ้านของคุณนั้นไม่ไปก่ออันตรายให้กับพื้นที่ข้างเคียงจนได้รับความเสียหาย เอกสารที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของเจ้าของอาคาร และ แบบที่ต้องการจะรีโนเวทเช่น แปลน รูปด้านรูปตัด ผังไฟฟ้า สุขาภิบาล รายการคำนวณ ซึ่งแบบเหล่านี้ทางบริษัทรับรีโนเวทบ้านจะเป็นผู้เขียนให้เพื่อให้เจ้าของอาคารได้นำไปขออนุญาตได้นั้นเอง

เมื่อทำการขออนุญาตแล้ว และ ได้รับหนังสืออนุมัติการต่อเติมแล้วไม่ควรลืมที่จะแจ้งกับเพื่อนบ้าน เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยร่วมกันให้บอกกล่าวเพื่อนบ้านว่าเราจะต่อเติม รื้อถอน รีโนเวทบ้าน ตั้งแต่ช่วงวันไหนถึงวันไหน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวก และ การเปลี่ยนแปลงแบบต่อเติมบ้านเหล่านี้ อาจจะกระทบกับเพื่อนบ้านอย่างไรบ้าง เพราะหากเราต่อเติม รื้อถอน แล้วส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้าน แม้จะดำเนินการขออนุญาตทางการอย่างถูกต้องเราก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีการรีโนเวทบ้านแบบใดก็ตามควรที่จะขออนุญาตไม่ว่าจะทำการใดๆเกี่ยวกับอาคาร แต่ขั้นตอนจะมาก หรือ น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการรีโนเวทนั้นไปยุ่งกับโครงสร้างอาคาร และ เปลี่ยนระบบไฟฟ้าไปมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง โดยทางเขต หรือ เทศบาลจะดูแค่การรีโนเวทบ้านของท่านนั้นจะสร้างอันตรายได้ หรือ ไม่ในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของท่าน และ ป้องกันปัญหาให้แก่เพื่อนบ้านนั่นเอง แต่หากต้องการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรีโนเวทบ้านให้เหมือนใหม่นั้นเราขอแนะนำ บริษัท Varancahya จำกัด บริษัทรับรีโนเวทบ้าน ออกแบบร้านทอง ออกแบบออฟฟิศสำนักงาน ตกแต่งภายในคอนโด รับออกแบบต่อเติมบ้านระยอง รับงานตั้งแต่เขียนแบบ – ออกแบบ พร้อมสร้างจริง และ ควบคุมโดยสมบูรณ์ จบงานเจ้าเดียว (รับผิดชอบ – ซื่อสัตย์ – จริงใจ – ไม่ทิ้งงาน) พร้อมประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี คุณจึงมั่นใจได้ว่า สามารถควบคุมคุณภาพ งานได้ในทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จผลงานคุณภาพการันตี ยืนยันความเป็นมืออาชีพ ส่งงานตรงเวลา สามารถเช็คสถานะงานได้ตลอดเวลา เหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็น มืออาชีพอย่างแท้จริง จึงมั่นใจว่าจะได้การออกแบบที่สมบูรณ์นั้นเอง

Cr. https://www.varanchaya.com/18119867/จะรีโนเวทบ้านต้องขออนุญาติก่อน-หรือ-ไม่

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.