วางแผนการเงิน

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และถ้าเราสามารถที่จะวางแผนทางการเงินให้สามารถมีความมั่นคงทางการเงินที่ดี

เราควรที่จะต้องมีการปลูกฝังนิสัยทางการออมและการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพราะถ้าเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ มันจะเป็นการสร้างนิสัยทำให้เราสามารถใช้เงินได้อย่างรอบครอบ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานต้องจัดสรรรายได้ให้ดี

เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน และสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ในการวางแผนการเงินในยุคนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุแล้ว เราก็ยังจะต้องมีการวางแผนทางการเงิน เพราะในวัยนี้เราต้องรู้ด้วยว่าโอกาสที่จะหารายได้มันน้อยมาก แถมรายได้ก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ แต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ หรือบางคนก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ การรักษาพยาบาลและอื่นๆ อีกมากมาย

ถ้าวางแผนทางการเงินไม่ดี สิ่งที่ตามมาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้

การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญและมีความจำเป็น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินก่อนที่เราจะนำเงินไปซื้อของ หรือไปทำอะไรก็ตามแต่

การวางแผนทางการเงินก่อนการซื้อ 01

ข้อแนะนำวางแผนการเงิน

การบริหารและการจัดการรายรับและรายจ่าย

อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลย ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องสามารถที่จะบริหารและจัดการรายรับและรายจ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริการและจัดการรายรับรายจ่ายคือ การลดความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางไปสู่ชีวิตและเป้าหมายที่ต้องการ โดยเราก็จะต้องมีการใช้จ่ายอย่างจำเป็น มีเงินเก็บ เงินสำรอง ที่จะนำไปใช้ในอนาคตเป็นต้น

การบริการความเสี่ยง

เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกัน โดยเราก็จะต้องมีการลดความเสี่ยงจากการใช้เงินซื้อของ ลองคิดดูนะครับถ้าเรากำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าราคาแพงๆ แต่เราไม่มีการจัดสรรเรื่องเงินบางทีความเสี่ยงในด้านทางการเงินอาจจะเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องรู้จักเก็บเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน การทำประกันภัย ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตต่างๆ เพื่อที่จะได้มีกินมีใช้ในยามที่เราไม่สามารถทำงานต่อไปได้แล้ว

การเก็บเงินออมและการลงทุน

การที่เรามีเงินเก็บเยอะมากเท่าไรจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น การเก็บเงินออมก็สามารถที่จะวางแผนได้เหมือนกัน โดยเราอาจจะเก็บออมในรูปแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการเก็บออมในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการเก็บออมเพื่อการท่องเที่ยว ซื้อสินค้าต่างๆ ซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน นอกจากนี้เมื่อเรามีเงินออมที่มากเราก็สามารถที่จะนำเงินมาลงทุนก็ได้ เพื่อที่จะได้นำเงินไปต่อยอดทำให้ผลิตดอกออกผลได้ตามที่เราต้องการ แต่การลงทุนเราก็จะต้องมีการศึกษาให้ดีนะครับเพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน

การวางแผนทางการเงินก่อนการซื้อ 02

การวางแผนในด้านการใช้จ่ายมีความจำเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีการให้เกิดความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องมีการศึกษาด้วยว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นบ้าง แล้วมีรายรับเท่าไร มันเพียงพอต่อการออมหรือเปล่า และค่าใช้จ่ายที่เราจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันมันเพียงพอต่อเงินที่เราหามาได้หรือเปล่า ถ้าเหลือจะต้องเก็บถ้ามันไม่เหลือเราก็จะต้องมีการวางแผนการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างน้อยๆ จะต้องมีเงินออมสะสมให้สามารถใช้จ่ายได้มากถึง 6 เดือน

หากมีความจำเป็นจะต้องกู้ยืม จะต้องมีการพิจารณาก่อนทุกครั้งว่ามันเหมาะสมกับรายรับของเราหรือไม่ เพราะในการที่เรากู้เงินมาใช้มันก็จะมาคู่กับดอกเบี้ย บางเจ้าโหดสุดๆ บางเจ้าก็ผ่อนแบบสบายๆ

ฉะนั้น เราก็จะต้องมีการใช้จ่ายให้มีวินัยให้มากที่สุดและที่สำคัญไม่ควรที่จะไปก่อหนี้สินเพิ่มเติม เพราะมันอาจจะทำให้เราหมุนเงินใช้ได้ไม่ดีพอและไม่มีเงินเก็บที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต แต่ถ้าหากเรามีหนี้สินการใช้จ่ายที่เกินตัวมากจนเกินไป จะต้องลดการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการผ่อนชำระให้หมดเร็วที่สุด เพราะถ้าเราเจอดอกเบี้ยแบบสูงๆ มันก็ไม่โอเค ที่สำคัญ ถ้าเราไม่สามารถที่จะผ่อนชำระเงินได้จริงๆ เราก็อาจจะต้องมีการคุยกับเจ้าหนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้การใช้จ่ายของเราสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

วางแผนทางการเงินให้ดี จะต้องวางแผนช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้เรามีการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและที่สำคัญความมั่นคงทางการเงินก็มากยิ่งขึ้น

Cr. https://outreachtoafrica.org/2020/วางแผนทางการเงินก่อนซื้อ/

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.